b

Stručna biografija

prof.dr. sc. 

Boris Vucelić

PRIMARIJUS

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

Rođen u Zagrebu gdje je završio osnovu školu i gimnaziju.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1971. godine kao najbolji student generacije.

Internu medicinu je specijalizirao u Cook County Hospital u Chicagu (1973-1976), a gastroenterologiju i hepatologiju u Michael Reese Hospital u Chicagu (1976-1978). Položio je ispit iz sveukupne medicine (Federal Licensure Examination, USA) (1975) te specijalističke ispite iz interne medicine (The American Bord of Internal Medicine) (1977) i gastroenterologije (The American Bord of Gastroenterology) (1979). U zvanje primarijus izabran je 1996. godine.

Radio je kao specijalist internist-gastroenterolog u bolnici Michael Rese u Chicagu te suradnik u dodiplomskoj nastavi iz interne medicine na Pritzker School of Medicine, University of Chicago (1978 -1981).

Po povratku u Hrvatsku 1981. radio je u KBC Zagreb, prvo kao liječnik specijalist a potom kao pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju od 1989. godine do umirovljenja. U dva mandata (2003-2011) obnašao je dužnost predstojnika Klinike za unutrašnje bolesti.

Doktorat znanosti postigao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine. Tijekom rada na Medicinskom fakultetu u Zagrebu postigao je znanstveno zvanje znanstveni savjetnik (1993) te znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju (2010). Bio je mentor u izradi 13 doktorskih disertacija i 7 magistarskih radova.

Autor je i urednik 15 knjiga. Publicirao je 564 rada, od čega 144 rada u međunarodno indeksiranim časopisima i 113 nastavnih tekstova i poglavlja u knjigama.

Prof. Vucelić je u dva mandata bio predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva u kojem je bio i predsjednik hepatološke sekcije i predsjednik sekcije za upalne bolesti crijeva.

Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.
U inozemstvu je izabran u zvanja Fellow of American College of Gastroenterology (FACG, Toronto 1980), Fellow of American College of Physicians (FACP, Miami Beach 1994) i Fellow of Royal College of Physicians (FRCP, London 2008). Suosnivač je Europskog udruženja za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (ECCO) gdje je obnašao funkcije člana upravnog odbora, člana znanstvenog odbora, predsjednika edukacijskog odbora da bi 2009. godine bio izabran za počasnog člana. U mandatu 2008-2012. bio je član edukacijskog odbora Europske gastroenterološke federacije. Član je brojnih američkih i europskih gastroenteroloških stručnih društava.

Bio je pozvani predavač na više od 110 međunarodnih kongresa i sastanaka u posljednjih 20 godina.

Odlikovan je ordenima „Red Ante Starčevića“ i „Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske“.
Dobio je nagradu „Laszlo Kallai“ Hrvatskog gastroenterološkog društva za posebna dostignuća u gastroenterologiji.

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

TELEFON:

+385 1 646 1171 - Poliklinika
+385 1 646 1170 - Zgrada