PARTNERI NA LOKACIJI | Amruševa 6

VISODENT Stomatologija

Visodent, čiji je osnivač doc.dr.sc. Nikola Petričević, okuplja tim vrhunski educiranih liječnika specijaliziranih na području dentalne implantologije, protetike i estetike lica.

Naručite se

Kontinuirana edukacija na prestižnim svjetskim sveučilištima rezultirala je primjenom visokokvalitetne opreme i biokompatibilnih materijala, te individualnim pristupom svakom pacijentu. Ovakvim načinom rada, svojim klijentima jamče pronalaženje optimalnog rješenja za njihove zahtjeve. Po završetku tretmana izdajemo potvrdu o obavljenim zahvatima, u kojoj se specificiraju primijenjeni standardi kvalitete, kao i vrsta korištenih materijala.

Naša briga za svakog pacijenta rezultirala je uvođenjem usluge plitke sedacije duš‬ič‬nim oksidom, takozvanim “rajskim plinom”, a što predstavlja najbolje rješ‬enje za pacijente sa izraž‬enim strahom od stomatološ‬kih zahvata. Prednosti ove metode najbolje dolaze do izražaja kod kirurških i implantoloških zahvata, odnosno pacijent je u potpunosti opušten i sam zahvat doživljava kao pozitivno iskustvo.

Saznajte više na

Kontakt

Adresa
Amruševa 6 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 646 1171
E-mail
poliklinika@amruseva.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak
od 8 do 19 h