Posebna prednost ordinacije je liječenje debljine jedinstvenom metodom razvijanom tijekom niza godina liječenja i vođenja Referentnog centra za debljinu.Ova metoda daje izvrsne dugotrajne rezultate u liječenju debljine: značajno nižu tjelesnu težinu koja se održava kroz dugi niz godina u većine pacijenata uz poboljšanje kvalitete života. Cilj liječenja je postići trajne promjene nezdravih navika i pretvoriti ih u zdrave, na ugodan način prilagođen svakom pojedincu.U ordinaciji liječimo sve metaboličke i endokrinološke bolesti, među kojima su najčešće:

– Metaboličke bolesti
– Endokrinološke bolesti

 

Nudimo kompletnu endokrinološku dijagnostičku obradu i liječenje.