b

Stručna biografija

dr. med. Tihomir kekez

specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije

Bavi se liječenjem tumora i upalnih bolesti debelog crijeva. Usko područje rada uključuje dobroćudne bolesti analnog kanala kao što su hemoroidi, fisure i fistule.

Iza njega je 15 godina specijalističkog iskustva u liječenju bolesti debelog crijeva.

Specijalizaciju i subspecijalizaciju je završio na Klinici za kirurgiju KBC Zagreb gdje i danas radi.

Doktorirao je na temu Dvostruko slijepa randomizirana studija o učinkovitosti topičke primjene 2% lidokaina u liječenju simptomatskih hemoroida.

Iz područja kolorektalne kirurgije usavršavao se na Harvardskom Sveučilištu u bolnici Brigham and Woman Hospital u Bostonu, kao i u prestižnoj St. Mark`s Hospital u Londonu. Završio je edukaciju iz laparoskopske kolorektalne kirurgije na The Minimal Access Therapy Training Unit, u Guildfordu, UK. Iz područja peritonketomije i intraperitonejske kemoterapije educirao se u Nacionalnom Institutu za tumore u Milanu.