Dr. sc. Sanda Mustapić, dr. med., nakon stjecanja titule doktora medicine i položenog stručnog ispita odlazi raditi kao postdoctoral research fellow na Medical College of Wisconsin, SAD.

Po povratku iz SAD radi kao asistent na Medicinskom fakultetu u Splitu.

Godine 2013. stječe titulu doktora znanosti. Specijalizaciju iz gastroenterologije provodi u KB Dubrava gdje radi i nakon položenog specijalističkog ispita.

Član je multidisciplinarnog tima KB Dubrava za liječenje pacijenata oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Autor je i koautor više znanstvenih radova te sažetaka indeksiranih u Current Contentsu.