b

Stručna biografija

dr. sc. Pave Markoš

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

Doktor medicine Pave Markoš, doktor znanosti, specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije, rođen 23.03.1980.godine.

Oženjen, otac troje djece.

Nakon završene osnovne škole i klasične gimnazije u Splitu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2004.godine.

Pripravnički staž odrađen na KBC-u Split, a potom 6 mjeseci zaposlen u HMP Split.

Od 2007 stalni zaposlenik Kliničkog bolničkog Centra Zagreb, na specijalizaciji iz Interne medicine koju završava 2011. godine, a potom i subspecijalizaciju iz gastroentreologije i hepatologije 2013.godine.

Doktorat znanosti iz područja Barrett-ovog jednjaka obranjen na Medicinskom fakultetu u Splitu 2018. godine.

Poslijedoktorand (viši asistent) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2018. Godine.

Od 2011 stalno radno mjesto u Centru Interventne gastroenterologije KBC-a Zagreb gdje svakodnevno radi na polju gastrointestinalne endoskopije te UZV-a te rutinski vlada nizom  endoskopskih dijagnostičkih (gastroskopije, kolonoskopije, enteroskopija, UZV, kapsula endoskopija, ERCP, endoskopski ultrazvuk) te intervencijskih procedura (razne tehnike polipektomija, dilatacije stenoza, radiofrekventna ablacija, perkutane gastrostome, stentiranje GI trakta, biopsije jetre, intervencijski ERCP i endoskopski UZV)

U više navrata educiran u inozemstvu iz polja gastrointestinalne endoskopije te upalnih bolesti crijeva i hepatologije.

Aktivni učesnik niza domaćih i međunarodnih kongresa kao slušač i aktivni predavač te autor više radova indeksiranih u CC-u iz područje gastroenterologije. .

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

TELEFON:

1 646 1171 - Poliklinika
1 646 1170 - Zgrada