dr-kristina-gasparovic #2

b

Stručna biografija

dr. med. Kristina Gašparović

specijalist internist, subspecijalist kardiolog

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu, u tijeku izrade doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju “Biomedicina i zdravstvo” pri Medicinskom fakultetu Sveućilišta u Zagrebu. 

Specijalist internist, subspecijalsit kardiolog. 

Od 1998.g. do 2003.g. zaposlena u Ustanovi za hitnu medicnisku pomoć grada Zagreba. 
Tijekom tih godina sudjelovala u medicinskoj pratnji izbjeglica i prognanika koji su emigrirali u strane zemlje, poglavito SAD.

Od 2003.-2013.g.specijalizirala i subspecijalizirala internu medicinu i kardiologiju na KBC Rebro u Zagrebu. Od 2013.g.do 2015.g. zaposlena kao kardiolog u Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za pulmologiju KBC-a Rebro. 

Od kraja 2015.g. do danas voditeljica Dnevne kardiološke bolnice Klinike za kardiologiju KBC-a Rebro. Na istoj Klinici dežura u Jedinici intenzivnog kardiološkog liječenja.

Redovito sudjeluje u radu Ehokardiogarfskog laboratorija Klinike za kardioloiju.
Akreditirani je ehokardiografičar pri Hrvatskom kardiološkom društvu.

Sudjeluje u trajnoj izobrazbi iz ultrazvuka srca koja se organizira pri Klinici za kardiologiju KBC-a Rebro.

Aktivna je učesnica brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i stručnih sastanaka.

Članica je Hrvatskog kardiološkog društva, te Europskog društva za zatajivanje srca i Europskog društva za primjenu metoda kardiovaskularnog oslikavanja.