b

Stručna biografija

prim. dr. sc.

Kristijan Ćupurdija

specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne / digestivne kirurgije, subspecijalist kirurške onkologije

Studij medicine, poslijediplomski studij i magisterij završio je na Medicinskom fakultetu u Rijeci gdje je radio kao znanstveni novak na području reproduktivne imunologije.

Specijalizaciju i subspecijalizaciju završio je na Klinici za kirugiju KB Dubrava gdje i danas radi. Voditelj je Odjela za endoskopsku i barijatrijsku kirurgiju.

Doktorirao je na Medicinskom fakuletetu u Zagrebu sa disertacijom “Izraženost survivina u karcinomu želuca i metastatskim limfnim čvorovima”.

Stručno se usavršavao studijskim boravcima , radom i tečajevima u Austriji, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u. Autor i koautor je brojnih znanstvenih članka te poglavlja u nekoliko sveučilišnih udžbenika.

U stručnom radu, uže područje interesa mu je kirurgija tumora probavnog trakta, operacije hernija i žuči otvorenom i laparoskopskom tehnikom te kirurgija pretilosti.
Unazad 15 godina bavi se proktologijom u specijaliziranoj proktološkoj ambulanti te kirurgijom proktološke problematike.

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

TELEFON:

1 646 1171 - Poliklinika
1 646 1170 - Zgrada