b

Stručna biografija

Dr. med.

Hrvoje Silovski

Specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije i onkološke kirurgije.

Medicinski fakultet, postidplomski studij magisterija i doktorata završio je u Zagrebu. Docent je pri Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Trenutno radi na Zavodu za hepatobilijarnu kirurgiju Klinike za kirurgiju  KBC Zagreb gdje obnaša funkcija pročelnika Zavoda. Uže područje interesa su mu tumori probavnog sustava i proktologija.

Član je multidisciplinarnog tima za probavne tumore KBC Zagreb. Svoje stručno znanje je usavršavao na prestižnoj St. Marks Hospital u Londonu te u Uniklinik Hamburg-Eppendorf u Hamburgu te u Uniklinik RWTH Aachen.

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

TELEFON:

1 646 1171 - Poliklinika
1 646 1170 - Zgrada

KONTAKT

Adresa
Amruševa 6, 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 646 1171
E-mail
poliklinika@amruseva.hr

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
od 8 do 19 h