b

Stručna biografija

dr. med.

Sonja Frančula – Zaninović

dr.med.univ.mag., internist-kardiolog

Naručite se

TEL | 01 646 1171

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na KBC-u Zagreb odradila pripravnički staž, specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije.
Više godina bila klinički monitor međunarodnih studija u Hrvatskoj.

Završila poslijediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu:
1. Klinička farmakologija s toksikologijom
2. LMHS-Međunarodni poslijediplomski stručni studij Menadžment u zdravstvu, na kojem je i obranila završni specijalistički rad s temom Menadžment mjerljivih promjenjivih rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, te stekla zvanje sveučilšne magistre menadžmenta u zdravstvu.

Više godina vanjski suradnik HALMED-a (Agencija za lijekove i medicinske proizvode).

Završila nekoliko tečajeva: ehokardiografija, endoskopija gornjeg probavnog trakta, edukacija o dobroj kliničkoj praksi.

Do 2003.g. bila voditelj internističkog i pulmološkog odjela Zatvorske bolnice. Od 2003. do 2008.g. radila u Srčanoj poliklinici u Zagrebu. Od 2008.g. radi u DZ Zagreb-Centar u kardiološkoj ordinaciji i kao voditelj internističke službe DZ Zagreb-Centar.

Održala je niz predavanja i edukacija iz područja kardiologije za liječnike. Autor i koautor je više stručnih i znanstvenih radova. Suradnik je časopisa „Doktor u kući“.

Učesnica je mogobrojnih domaćih i međunarodnih kongresa i simpozija.

Članica je :
Zbora liječnika Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog kardiološkog društva (ESC), Europskog društva za preventivnu kardiologiju, Europskog društva za kardiovaskularna oslikavanja, Europskog društva za akutnu kardiovaskularnu skrb, Europskog društva za perkutane kardiovaskularne intervencije, Europskog društva za zatajivanje srca, te radnih skupina pri ESC-u: za bolesti miokarda i perikarda, za kardiovaskularnu farmakoterapiju, za aterosklerozu i vaskularnu biologiju, za valvularne bolesti srca.

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

TELEFON:

1 646 1171 - Poliklinika
1 646 1170 - Zgrada

KONTAKT

Adresa
Amruševa 6, 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 646 1171
E-mail
poliklinika@amruseva.hr

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
od 8 do 19 h