b

Stručna biografija

dr.sc. Dmitar Janev

dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998.

Od 2007. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, od 2018. subspecijalist intenzivne medicine.

Zaposlen na zavodu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Klinike za tumore- Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Radi kao anesteziolog, intenzivista pri operativnim zahvatima onkoloških bolesnika i njihovom liječenju u jedinici intenzivnog liječenja.

Član je Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu, Hrvatskog društva za liječenje boli i Hrvatskog društva za akupunkturu te aktivno sudjeluje na domaćim i stranim kongresima.