Medicinski tim

Poliklinika za gastroenterologiju, kardiologiju i internu medicinu

Ovdje se obratite za sve upite našem stručnom timu

prof. prim. dr. sc. Boris Vucelić

Medicinski ravnatelj

 specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

prof. prim. dr. sc. Milorad Opačić

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

dr. sc. Božo Radić

specijalist gastroenterologije

dr. sc. Pave Markoš

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

izv.prof.dr.sc. Neven Baršić

specijalist interne medicine i subspecijalist gastroenterologije i hepatologije

doc.dr.sc. Mirjana Kalauz

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

dr. sc. Sanda Mustapić, dr.med

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

dr.med. Mario Živković

specijalist gastroenterologije

prim.dr. Branko Bilić, dr.med.

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

dr.med. Ida Tješić - Drinković

specijalist gastroenterologije

dr.med. Tihomir Kekez

specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije

izv.prof.dr.sc. Hrvoje Silovski

specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije

prim. dr. sc. Kristijan Ćupurdija

specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne / digestivne kirurgije

dr. med. Kristina Gašparović

specijalist internist, subspecijalist kardiolog

dr. med. Nikša Bušić

specijalist internist, subspecijalist kardiologije

dr.med. Karolina Bolanča Čulo

spec.radiologije i subspecijalist ultrazvuka

prof. prim dr. sc. Višnja Majerić Kogler

specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.med. Kristina Medved

specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

dr. med. Milana Jelisavac

specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, uži spec. int. medicine

dr. med. Ana Brundula

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.med. Perislav Lauš

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine  

bacc. med. techn. Antonija Milanović

medicinska sestra

bacc. sestrinstva Sanja Kršić

medicinska sestra

bacc. sestrinstva Helena Krošelj

medicinska sestra

Administracija

Katarina Brozinčević, bacc.oec.

voditeljica administracije poliklinike

Maja Klarić

administratorica

Ana Capan

administratorica

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

Telefon +385 1 646 1171

KONTAKT

Adresa
Milana Amruša 6, 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 646 1171
E-mail
poliklinika@amruseva.hr

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - četvrtak
od 8 do 20 h

petak
od 8 do 19 h