Liječnički tim

Poliklinika za gastroenterologiju, kardiologiju i internu medicinu

Ovdje se obratite za sve upite našim liječnicima i stručnom timu

prof. dr. sc. Vladimir Gašparović

PRIMARIJUS

internist, intenzivist, nefrolog, specijalist hitne medicine

prof. dr. sc. Milorad Opačić

PRIMARIJUS

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

prof. dr. sc. Boris Vucelić

PRIMARIJUS

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

dr. sc. Božo Radić

specijalist gastroenterologije

dr. sc. Pave Markoš

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

Doc.dr.sc. Neven Baršić, dr. med.

specijalist interne medicine i subspecijalist gastroenterologije i hepatologije

Doc.dr.sc. Mirjana Kalauz

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

dr. sc. Sanda Mustapić, dr.med

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

dr.med. Tihomir Kekez

specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije

dr.med. Hrvoje Silovski

specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije

dr. med. Kristina Gašparović

specijalist internist, subspecijalist kardiolog

dr. med. Ozren Vinter

specijalist internist, subspecijalist kardiolog

dr.med. Karolina Bolanča Čulo

spec.radiologije i subspecijalist ultrazvuka

prof. dr. sc. Višnja Majerić Kogler

PRIMARIJUS

specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.med. Kristina Medved

specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

dr.med. Dimitar Janev

 specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

dr. med. Milana Jelisavac

specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, uži spec. int. medicine

dr. med. Ante Sekulić

specijalist anesteziologije i reanimatologije, uža specijalnost iz intenzivne medicine

dr. med. Nikša Bušić

specijalist internist, subspecijalist kardiologije

mr.sc. Irena Pastuović Terze

klinička psihologinja

bacc. med. techn. Antonija Milanović

medicinska sestra

bacc. sestrinstva Sanja Kršić

medicinska sestra

Nikolina Dejković

medicinska sestra

bacc. med. techn. Žaklina Kozić

medicinska sestra

Katarina Brozinčević bacc.oec.

voditeljica administracije poliklinike

Maja Klarić

administratorica

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

TELEFON:

1 646 1171 - Poliklinika
1 646 1170 - Zgrada

KONTAKT

Adresa
Amruševa 6, 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 646 1171
E-mail
poliklinika@amruseva.hr

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak
od 8 do 19 h