Liječnički tim

Poliklinika za gastroenterologiju, kardiologiju i internu medicinu

Ovdje se obratite za sve upite našim liječnicima i stručnom timu

dr. med. Katja Grubelić Ravić

STRUČNA RAVNATELJICA

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

prof. dr. sc. Milorad Opačić

PRIMARIJUS

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

prof. dr. sc. Boris Vucelić

 PRIMARIJUS

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

Doc.dr.sc. Mirjana Kalauz

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

 

dr. sc. Božo Radić

specijalist gastroenterologije

prof. dr. sc. Višnja Majerić Kogler

PRIMARIJUS

Specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

dr.med. Tihomir Kekez

specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije

dr.med. Hrvoje Silovski

specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije

dr. med. Kristina Gašparović

specijalist internist, subspecijalist kardiolog

prof. dr. sc. Vladimir Gašparović

PRIMARIJUS

internist, intenzivist, nefrolog, specijalist hitne medicine

bacc. med. techn. Kristina Banjac

medicinska sestra

bacc. sestrinstva Sanja Kršić

medicinska sestra

Katarina Brozinčević

Voditeljica administracije poliklinike

Kontakt

Adresa
Amruševa 6 10000 Zagreb
Telefon
+385 01 646 1171
E-mail
poliklinika@amruseva.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak
08:00 – 19:00