Liječnički tim

Poliklinika za gastroenterologiju, kardiologiju i internu medicinu

Ovdje se obratite za sve upite našim liječnicima i stručnom timu

prof. dr. sc. Milorad Opačić

PRIMARIJUS

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

prof. dr. sc. Boris Vucelić

PRIMARIJUS

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

Doc.dr.sc. Mirjana Kalauz

specijalist internist gastroenterolog – hepatolog

 

dr. sc. Božo Radić

specijalist gastroenterologije

dr. sc. Pave Markoš

specijalist internist
gastroenterolog – hepatolog

prof. dr. sc. Višnja Majerić Kogler

PRIMARIJUS

Specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Doc.dr.sc. Mirjana Mirić

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

prof. dr. sc. Vladimir Gašparović

PRIMARIJUS

internist, intenzivist, nefrolog, specijalist hitne medicine

dr.med. Tihomir Kekez

specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije

dr.med. Hrvoje Silovski

specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne kirurgije

dr. med. Kristina Gašparović

specijalist internist, subspecijalist kardiolog

dr. med. Mirjana Pavlović

specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije

dr. sc. Karolina Bolanča Čulo, dr.med.

spec.radiologije

dr.med. Kristina Medved

specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

bacc. med. techn. Antonija Milanović

medicinska sestra

bacc. sestrinstva Sanja Kršić

medicinska sestra

bacc. med. techn. Kristina Banjac

medicinska sestra

Katarina Brozinčević

Voditeljica administracije poliklinike

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

TELEFON

1 646 1171 - Poliklinika
1 646 1170 - Recepcija

Kontakt

Adresa
Amruševa 6 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 646 1171
E-mail
poliklinika@amruseva.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak
od 8 do 19 h