U rukama iskusnog liječnika, koji je educiran u u ehokardiografskoj dijagnostici, ultrazvučni pregled srca predstavlja veliku pomoć u postavljanju dijagnoze nekih oboljenja srca, a predstavlja i vrlo važno pomagalo u praćenju djelotvornosti odabrane terapije, te kontrolama kardiološkog bolesnika.