Uređaj je programiran tako, da tijekom dana mjeri krvni tlak svakih pola sata, a tijekom noći svaki sat. Pacijent vodi dnevnik aktivnosti. Paralelno se prati srčani ritam.  Mjerenjem krvnog tlaka u pravilnim intervalima tijekom 24 sata, liječnik dobije mnogo objektivniji uvid u dinamiku kretanja krvnog tlaka tijekom dana i noći, što mu je potrebno da procijeni da li je potrebno liječenje, kao i da li je postojeće liječenje zadovoljavajuće ili je potrebna modifikacija terapije.
Mjerenje krvnog tlaka tijekom dana i noći, te automatsko bilježenje izmjerenih vrijednosti krvnog tlaka i pulsa, pruža liječniku mnogo objektivniju mogućnost procjene potrebe liječnja krvnog tlaka i/ili uspješnosti uvedene i ordinirane terapije.