Ergometrija je pretraga srca kojom se testira srce u opterećenju. Namjenjena je testiranju bolesnika s nejasnim smetnjama u prsnom košu. Također se testira i kretanje krvnog tlaka u opterećenju. Opterećenje se postiže pomoću trake za trčanje.
Prije pretrage na prsa ispitanika pričvrste se elektrode koje snimaju srce i tlakomjer na nadlakticu kojim se prati krvni tlak. Potom započinje opterećenje, prvo laganije dok se ispitanik ne zagrije, a onda se ono stupnjevito podiže do maksimalne toleracije ispitanika ili pojave patološkog nalaza u elektrokardiogramu koji se kontinuirano prati i/ili neprimjerenog skoka krvnog tlaka ili pada krvnog tlaka.

Nakon završene pretrage analizom dobivenih podataka može se postaviti ili isključiti dijagnoza koronarne bolesti. Kod nekih ispitanika ergometrija može biti lažno pozitivna i lažno negativna.
Tijekom ergometrije provodi se i spirometrija – testiranje funkcije pluća. Spirometrija mjeri kapacitet i funkciju pluća te može doprinijeti ranom otkrivanju kroničnog bronhitisa. Također pomaže razlikovanju angine pektoris od bronhitisa.