b

Stručna biografija

Izv.prof.dr.sc. Neven Baršić, dr. med.

Specijalist interne medicine i subspecijalist gastroenterologije i hepatologije

Nakon osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja u Zagrebu, diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine s odličnim uspjehom.

Od 2005. zaposlen je na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice i Medicinskom fakultetu u Zagrebu, isprva kao znanstveni novak i asistent u diplomskoj nastavi.

Nakon specijalizacije iz interne medicine, specijalistički ispit položio je 2012. godine, a titulu doktora znanosti na Medicinskom fakultetu stekao 2013. godine.

Od početka specijalističkog staža usmjeravao se u područje gastrointestinalne endoskopije, te ovladao svim metodama endoluminalne i pankreatobilijarne endoskopije.

Ekspert je i vodeći edukator u domeni otkrivanja prekanceroznih promjena te resekcije polipa i ranih karcinoma probavnog trakta. U svakodnevnom radu u matičnoj ustanovi izvodi veliki broj endoskopija te obavlja najzahtjevnije endoskopske zahvate na pacijentima upućenim iz ustanova diljem Hrvatske. Uveo je u svakodnevnu praksu više novih endoskopskih metoda i tehnika.

Znanje i vještine iz područja endoskopije usavršavao je u više navrata u inozemstvu (Njemačka, Francuska, Japan).

Od 2017. godine docent je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s velikim brojem sati u nastavi dodiplomskog i poslijediplomskih studija, te pozvani predavač na brojnim simpozijima, radionicama i kongresima iz područja gastroenterologije i endoskopije probavnog trakta.

Početkom 2023. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje Izvanrednog profesora pri Katedri za internu medicinu.

Autor je i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih članaka te poglavlja u sveučilišnim udžbenicima, kao i recenzent u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih časopisa.

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

TELEFON:

1 646 1171 - Poliklinika
1 646 1170 - Zgrada