b

Stručna biografija

dr. med. Mario Živković

specijalist gastroenterologije

Rođen je 1990. godine u Šibeniku. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2014. godine. 

Nakon obveznog pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, položio je 2015. godine stručni ispit te stekao odobrenje za samostalni rad. 

2015. godine radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Šibenik, a potom od 2015. do 2016. godine radio kao doktor medicine u Zavodu za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije. Od 2016. godine specijalizira gastroenterologiju u Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Godine 2017. upisao sveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u Zagrebu. Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i tečajevima.

Također pohađao nekoliko različitih tečajeva iz medicinske izobrazbe u Hrvatskoj i inozemstvu.

Autor i koautor nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Od akademske godine 2017./2018. sudjeluje u  nastavi Temelja liječničkog umijeća  na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U 6 mjesecu 2021. godine polaže specijalistički ispit te postaje specijalist gastroenterologije.

Naručite se za pregled već danas!

Za sve informacije o pregledima i naručivanju, obratite nam se s povjerenjem!

TELEFON:

1 646 1171 – Poliklinika
1 646 1170 – Zgrada

KONTAKT

Adresa
Amruševa 6, 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 646 1171
E-mail
poliklinika@amruseva.hr

RADNO VRIJEME

ponedjeljak – petak
od 8 do 19 h