PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE


Poliklinika Amruševa vam nudi savjetovanja iz svih polja psihologije. Naši stručnjaci stoje vam na raspolaganju bilo da vam je potrebno savjetovanje nakon obavljenog medicinskog zahvata, pomoć oko reguliranja tjelesna težine ili svakodnevnih izazova na radnom mjestu.

Savjetovalište za djecu i mlade

Namijenjeno zdravoj djeci s emocionalnim problemima i razvojnim krizama, problemima prilagodbe, te blažim razvojnim smetnjama;
djeci s dijagnosticiranim razvojnim smetnjama funkcioniranja; roditeljima koji imaju nedoumice u pristupu i odgoju djece; nadarenoj djeci i njihovim obiteljima; tinejdžerima, učenicima i studentima koji žele postići bolje prihvaćanje sebe i okoline, otkriti svoje talente, riješiti se loših navika, poboljšati uspjeh u školi, ostvariti više slobode i bolje odnose s vršnjacima, pronaći odgovarajuće zanimanje, ostvariti bolju suradnju sa školom i zajednicom; mladima s dijagnosticiranim psihičkim poteškoćama; mladima s problemom ovisnosti; cijelim obiteljima koje žele postići bolje prihvaćanje sebe i svojih članova, ostvariti bolju komunikaciju unutar obitelji

Savjetovalište za odrasle

Namijenjeno psihički zdravim osobama s prolaznim blažim do srednje izraženim psihičkim tegobama; uzrokovanim problemima prilagodbe na životne promjene i izazove, problemima u odnosima, partnerskim problemima, problemima na radnom mjestu, mobingom, poteškoćama u odgoju djece, nezaposlenosti, umirovljenjem, odlaskom djece od kuće, bolešću, žalovanjem; osobama sklonim depresiji, anksioznosti, psihosomatskim smetnjama, ovisničkom ponašanju, osobama s traumatskim iskustvima; odraslima s dijagnosticiranim psihičkim poteškoćama; osobama s problemom ovisnosti; svima zainteresiranima za rad na sebi s ciljem postizanja većeg unutrašnjeg mira, skladnijih odnosa s okolinom, realiziranja svojih vrhunskih potencijala i postizanja željenog uspjeha

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje radnih organizacija radi selekcije, odabira i praćenja zaposlenika, procjene izloženosti radnom stresu i sagorijevanju, te provođenja mjera zaštite od stresa i sagorijevanja; procjene i tretmana zlostavljanja na radnom mjestu, procjene i tretmana psihološke traume na radnom mjestu, procjene radne sposobnosti, organizacijskog zdravlja, klime i kulture.
Uključuje procjenu inicijalnog stanja grupe i pojedinaca, planiranje intervencija, psihoedukaciju, savjetodavni rad s poslodavcima, rad s grupom i pojedinačni rad te pisani izvještaj.

Psihodijagnostički kabinet (procjene, vještačenja)

• nalaz i mišljenje psihologa s kompletnom psihodijagnostičkom procjenom uključujući procjenu preostale radne sposobnosti radi umirovljenja
• psihodijagnostička procjena odraslih, djece i mladih radi planiranja tretmana i evaluacije psihičkog zdravlja s nalazom i mišljenjem psihologa
• psihodijagnostička procjena sposobnosti, osobnosti, ispitivanja profesionalnih sklonosti u svrhu profesionalne orijentacije sa zaključnim nalazom i mišljenjem
• psihodijagnostička procjena djeteta s nalazom i mišljenjem te preporukama roditeljima i školi
• obavezno ponijeti sa sobom svu prikupljenu dokumentaciju (nalazi psihologa, liječnika, logopeda i drugo)