kardiologija | Holter EKG


Holter EKG je pretraga kontinuiranog snimanja elektrokardiograma, tijekom dana i noći u određenim vremenskim odsječcima.

Uobičajeno vrijeme nošenja holter EKG je oko 24 sata. Dolazak pacijenta u ordinaciju liječnika predstavlja određeni stres, ali i stresne situacije u svakodnevnom životu mogu se reflektorati na srce pacijenta . Uz pomoć holter EKG-a omogućeno je praćenje ritma rada srca kroz čitavi spektar događanja tijekom svakodnevnog života i svih aktivnosti. Tijekom nošenja aparata pacijent bilježi subjektivne senzacije čime dodatno objetivizira eventualne tegobe i/ili smetnje. Temeljem navedenih informacija omogućeno  je otkrivanje potencijalno opasnih poremećaja ritma rada srca, te objektiviziranje mogućih tegoba i/ili senzacija kroz dnevne aktivnosti i noćni odmor, a sa ciljem definiranja personalizirane terapije koja će najbolje odgovarati potrebama pacijenta i kontroli eventualne bolesti.